maandag 24 augustus 2009

Dragonsnail Fase 2

Nog een paar foto's van het boetseren: boven lichaam zonder hoofd.
Some more WIP pictures of the sculpting in progress: above the model without head
Het hoofd in het begin
Working on the head
En op het eind. Nu nog bakken. Een aantal modelleerpennen zouden nog van pas komen.
And the end product going into the oven. I need some more sculpting tools.

zaterdag 22 augustus 2009

Dragonsnail for RuneQuest

Het is een hele tijd geleden dat er nog iets creatiefs gebeurd is: sinds ik op 10 augustus terug ben beginnen werken is het enorm druk geweest, en er was gewoon nagenoeg geen tijd en/of fut over om iets te schilderen of te maken.

It has been quite a while since I last did something creative: after the holidays work kicked in with a vengeance, leaving me no time and/or energy to paint or model anything.

De dragonsnail is een grote slak met een huis, maar in plaats van een slakkekop beschikt het beest over een vervaarlijke drakenkop.

The dragonsnail is a giant snail, with a dragon head instead of a snail's head.

Ik heb het geraamte gesoldeerd in koperdraad, en een eerste omhulsel geboetseerd in Fimo. Nadien heb ik voor huis gedeeltelijk afgewerkt, dat gaat nu de oven in.

First I soldered the underpinning and modelled a rough shape in Fimo. Then I sculpted up the house as much as possible, until I had to bake it because I started messing up stuff I formed.

Bovenaan is het concept, daarondereen eerste fase, en tenslotte het huis zoals het de oven is ingegaan. Na het bakken worden de pieken nog wat verruwd.

Top picture is the concept drawing, I looked up some snail races to geta good idea of how I wanted the house to look. Middle pic is a WIP impression, bottom pic is what I have just put in the oven.maandag 3 augustus 2009

Muurtjes en omheiningen

Vandaag op enkele uren de omheiningen voor warhammer en ook RQ geschilderd en gebrushed. Het was niet veel werk, en het resultaat is prima, dat gaat voor veel sfeer zorgen op de gametafel.

zaterdag 1 augustus 2009

Night Goblin Archers klaar

Eindelijk zijn ook de boogschutters voor m'n orc & goblin leger gesschilderd en afgewerkt. Door een klein malheurke bij het primen is het detail niet echt je dat, maar het eindresultaat is aanvaardbaar. De foto is genomen op mijn werktafel, zonder terrein.