maandag 27 december 2010

A weird occurence

Sneeuw in het aardseizoen?  Dan is er iets grondig mis!  Karanen cottars Kemal en Drayin en Vrouwe Indra Karanendottir trekken op onderzoek uit en slagen erin de zaak op te lossen.
Snow during Earth Season?  That means something is rotten!   Karanen cottars Kemal and Drayin and Lady Indra Karanendottir investigate the matter and run into all kinds of trouble before setting things to right.
IMG_2923
Aanval van de skeletten: met deze hinderlaag wordt snel afgerekend.
Attack of the skeletons: an ambush our heroes quickly deal with.
IMG_2924
IMG_2925
Sfeerbeeldjes van de feestelijkheden
Some event images…
IMG_2927
Het kamp en altaar van de boosaardige Broo is gevonden, maar ze geven zich niet licht gewonnen, en beschikken over machtige chaotische eigenschappen en drijven de karakters in het nauw.
The evil Broo Lair and Death Altar are found, but the enemies will not surrender.  They have powerful chaotic abilities at their disposal, and the party takes a punishment.
IMG_2929
Een beetje geluk op een kritiek ogenblik: een pijl boort zich recht tussen de ogen van de Broo Shaman.  Enige uitbundigheid is het gevolg.
A bit of luck, a critical hit: an arrow right between the Broo Shaman’s eyes.  And there was much rejoicing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten