donderdag 31 december 2009

Sculpting testje - Milliput White


Hier enkele gesculpte dingetjes voor RQ.
Here are some sculpted thingies for use with RQ.
Ik heb ze gemaakt in Milliput white. Het materiaal is vrij plakkerig, en niet erg gewillig om van vorm te veranderen. Daardoor is het volledig ongeschikt voor hoofdjes of dergelijke details. Het werkt wel prima voor dingen zoals deze tentjes.
Here are a few little things I made in Milliput white. It's quite a sticky material, not very cooperative when changing shape, and not really suited for detailed things like faces. On the other hand, it works perfectly for things like tents.
Hier een detail van 'The friendly snake' uit de Chaos caves in Snake Pipe Hollow. In dit soort toepassingen komen de beperkingen van Milliput white zeer goed aan het licht.
Here's a detail of the Friendly Snake from Snake Pipe Hollow's Chaos Cave. In this kind of sculpting applications the limitations of Milliput white become clearly apparent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten